Θεραπεία

Προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία για το Σύνδρομο Angelman, ωστόσο κάποιες στρατηγικές πρώιμης παρέμβασης υπάρχουν με σκοπό την εξομάλυνση κάποιων επιδράσεων του συνδρόμου και βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου με σύνδρομο Angelman.

Σε διεθνές επίπεδο, εκπονούνται παράλληλες κλινικές μελέτες με σκοπό την ολιστική θεραπεία του συνδρόμου

Θεραπείες Πρώϊμης Παρέμβασης

  • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  • ΕΡΓΟΘΕΡΠΑΕΙΑ
  • ΛΟΓΟΘΕΡΠΑΕΙΑ
  • ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  • ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  • ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
  • ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διεθνές Μελέτες

Η εταιρεία Ovid Therapeutics πρωτοπορεί σε μια επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη θεραπειών που βασίζονται στη κατανόηση των βασικών βιολογικών οδών και του κεντρικού ρόλου τους σε σπάνιες νευρολογικές διαταραχές.

Ανατρέξτε στον ιστότοπο παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες κλινικών δοκιμών.

ΔΩΡΕΑ