Διάγνωση

Η διάγνωση του συνδρόμου Angelman είναι εφικτή ακόμα και από τους 9 μήνες ζωής με τον μέσο όρο να είναι περίπου στους 18 μήνες.

Η καθυστέρηση κατάκτησης κάποιων οροσήμων ανάπτυξης σε συνδυασμό με την έναρξη των επιλεκτικών κρίσεων ή άλλων δυσλειτουργιών οδηγεί στην πρώιμη διάγνωση ύπαρξης κάποιου συνδρόμου.

Η επιβεβαίωση και η ακριβής διάγνωση γίνεται με την διεξαγωγή εξειδικευμένων γενετικών εξετάσεων λαμβάνοντας αίμα που μεταφέρεται στο εργαστήριο και αναλύεται ο γενετικός κώδικας του ατόμου

(π.χ. απλός καρυότυπος, μοριακός καρυότυπος και άλλες σχετικές εξετάσεις βάση των αρχικών ευρημάτων της πρώιμης διάγνωσης)

Τα κλινικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν από μόνα τους να οδηγήσουν σε διάγνωση, καθώς πολλά από αυτά αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά με άλλα σύνδρομα.

ΔΩΡΕΑ